Správa účelových zařízení (SÚZ) je organizační součást Českého vysokého učení technického v Praze. Její hlavní činností je zajištění ubytování a stravování studentů, zaměstnanců, hostů. Poskytuje kompletní gastronomické a kongresové služby ve vlastních zařízeních, technicky a organizačně zajištuje provoz a funkčnost venkovních sportovišť na jednotlivých kolejích, spravuje a pronajímá nebytové prostory podnikajícím osobám. Dále nabízí ubytování v hotelech - pod její správu patří Novoměstský hotel a hotel Masarykova kolej.

Kontakt

Správa účelových zařízení ČVUT
Vaníčkova 315/7 160 17 - Praha 6 IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
Číslo běžného účtu: 27-4082120257/0100
Číslo účtu pro platbu ubytování a jistoty: 27-4082130287/0100
Pro platbu ubytování ze zahraničí:
IBAN: CZ2001000000274082130287
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Tvar Variabilního symbolu: Variabilní symbol (VS) a jeho použití při platbě kolejného a ostatních služeb s tím souvisejících lze nalézt v „Základních údajích“ v ubytovacím systému ISKAM4, kde je vygenerován.

 Elektronická podatelna: podatelna-suz [at] cvut [dot] cz

Úřední hodiny podatelny
Pondělí        9:00-15:00
Úterý            9:00-15:00
Středa          9:00-15:00
Čtvrtek         9:00-15:00
Pátek            9:00-15:00

 České vysoké učení technické v Praze – Správa účelových zařízení je integrální součástí veřejné vysoké školy České vysoké učení technické v Praze, zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (v platném znění)  se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 166 36 PRAHA 6 - DEJVICE (do 31.8.2018: Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6 – Dejvice), zřizovatel MŠMT Praha 1, Karmelitská 8. ČVUT v Praze  je zapsána v Registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu  v  ARES dne 21.10.1998 s přidělením IČ: 68407700, DIČ : CZ 68407700, s datem vzniku subjektu – právní forma-právnická osoba - VŠ 601 ARES – 1.1.1999.

Kontakty na zaměstnance

https://usermap.cvut.cz/

Zásady poskytování informací

Poskytování informací podle Zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se realizuje podle Příkazu č. 4/2014 ředitele ČVUT v Praze – SÚZ ze dne 12.03.2014, č.j. 16/2014-1911.

Informace o zpracování osobních údajů

viz GDPR

Informace o veřejných zakázkách

Správa účelových zařízení ČVUT zveřejňuje veřejné zakázky prostřednictvím profilů zadavatele: Tender arena a Gemin